Historia

Så här började det…….

Åby tennisklubb bildades den 17 september 1965 hos Kerstin och Bror Hult på Skarpskyttevägen 9 i Åby. Vid mötet deltog även Marianne Ibbe, Kurt Henocksson, Sven Olof Fransson och Rolf Lindén. Klubbens första ordförande blev Bror Hult.

I början användes Hultdalsskolans gymnastiksal och under sommaren Getåhotellets tennisbana. Tävlingar arrangerades också på Holmens banor vid Himmelstalund.

Vid ett styrelsemöte 1972 föreslogs för första gången att klubben skulle bygga en egen hall. I slutet av 70-talet fick klubben allt färre tider i Hultdalskolan. Vid ett välbesökt möte i Hultdalskolan aula fattades ett beslut att alla ansträngningar skulle göras för att en egen hall skulle byggas. Utan kommunal borgen och med många ideella insatser kunde klubben slutligen uppföra Åby tennishall.

Hallen invigdes den 12 december 1981 och kompletterades snart med två utebanor. Under 1990 kompletterades anläggningen med ytterligare en utebana och under 1991 med en tredje innebana.

Hallens tillkomst medförde en snabb tillväxt. Före hallens tillkomst fanns ett 150-tal medlemmar och idag cirka 650 st. Även tävlingsframgångarna ökade efter hallens tillkomst i slutet av 80 och 90-talet. Klubben har bland annat haft representanter på 10-bästalistan i Sverige. Klubben har också haft en svensk mästarinna i sina led.

Vladimira Andersson tog sommaren 2003 sitt andra veteran-SM damsingel 40 och sitt första mixed-dubbel. Och vann återigen damsingel 40 inomhus

Åby TK´s mål

  • Tävling
  • Kompetens
  • Vision