Medlemsansökan

Fyll i nedanstående uppgifter och skicka in din medlemsansökan (eller skriv ut en medlemsblankett och lämna till kansliet).

Som medlem i Åby tennisklubb förbinder du dig att under medlemstiden följa föreningens stadgar och fullgöra dina förpliktelser mot densamma. Aktuella priser för medlemskap, bokning av bana och träning finns på hemsidan under menyn Träning/Våra priser.

Vi kommer att behandla din medlemsansökan så snabbt som möjligt.

  Namn: 

  Personnummer: 

  Adress: 

  Postnr och ort: 

  Telefon eller mobil: 

  E-post: 

  Övriga upplysningar: