Styrelse och kommittéer

Styrelsen styrelsenabytk@gmail.com
Jonas Aronsson, ordförande aronsson.j@gmail.com
Jimmy Grönqvist, vice ordförande  
Svetlana Tsoy, kassör tsoy.svetlana@icloud.com
Ari Lönnqvist, sekreterare  
Johan Asklöf, ledamot  
Sture Pihlgren, ledamot  
Marie Schön, suppleant  
Sverker Cahp, suppleant  
   
   
Juniorkommittén Kommitté dokument i PDF format
Marie Schön, sammankallande marieschon@hotmail.com
   
   
   
   
Tävlingskommittén Kommitté dokument i PDF format
Jonas Aronsson, sammankallande aronsson.j@gmail.com
   
   
   
   
Hall- & Bankommittén Kommitté dokument i PDF format
Johan Asklöf, sammankallande johanasklof12@gmail.com
   
   
   
   
Veterankommittén Kommitté dokument i PDF format
Sture Pihlgren, sammankallande pihlgren.sture@gmail.com 
På fm mellan 9-11 träffas vi för tennisspel och en fika. Hör gärna av dig till oss för att vara med och spela!  
   
   
   
Valberedning  
Sverker Cahp sverkercahp@hotmail.com
Leif Hamnäs  
   
   
Revisorer  
Clas Niklasson  
Per Erik Edin