Tränarteamet

Detta är vårt tränarteam.

Chefstränare Ricki Anton

Abychefstranare@gmail.com

070-7868042

Jocke Holm
070-7518495
 Ulf Magnusson Agnes
Gustav Björklund Linnea
Didrik Tallving Hanna