Träningsschema

Klicka på länk nedan för att se aktuella scheman för träning.

Träningsschema Vårtermin 2022

Vårterminen startar måndagen den 10/1 till 8/5.

Sommarträning ute startar 9/5 till 19/6.

Höstträning startar måndagen 22/8 till 23/12

Inga ordinarie träningar på skollov och röda dagar.

Vid anmälan till träning tecknas automatiskt ett medlemskap i Åby TK, om detta inte redan finns, medlemskapet faktureras enligt gällande prislista.

Frågor angående träningsschema besvaras via mail till aby.tennisklubb@telia.com
Anmälan till träning kan göras via sidan Anmälan träning.

Åby tennisklubb förbehåller sig rätten att ställa in träningstillfällen till förmån för speciella evenemang som gagnar klubben ekonomiskt eller på annat sätt i positiv riktning. Vi försöker i möjligaste mån att då erbjuda alternativ aktivitet.