Träningsschema

Höstterminen startar måndagen den xx augusti och sträcker sig till 21/12 2024.

Inga ordinarie träningar på skollov och röda dagar.

Vid anmälan till träning måste man teckna ett medlemskap i Åby TK, om detta inte redan finns

Tilldelat träningsschema är synligt i MatchI, finns specifika frågor besvaras de genom abychefstranare@gmail.com

Anmälan till träning görs via MatchI Anmälan träning.

Åby tennisklubb förbehåller sig rätten att ställa in träningstillfällen till förmån för speciella evenemang som gagnar klubben ekonomiskt eller på annat sätt i positiv riktning. Vi försöker i möjligaste mån att då erbjuda alternativ aktivitet.