Träningsschema

Klicka på länk nedan för att se aktuella scheman för träning.

Träningsschema VT 2020 – Vårtermin till 29/4, sedan sommartermin 4/5 till 28/6

Träningsschema HT 2019

Träningsschema VT 2019

Frågor angående träningsschema besvaras via mail till Dobrivoje ”Dobben” Stanojevic.
Anmälan till träning kan göras via sidan Anmälan träning.

Åby tennisklubb förbehåller sig rätten att ställa in träningstillfällen till förmån för speciella evenemang som gagnar klubben ekonomiskt eller på annat sätt i positiv riktning. Vi försöker i möjligaste mån att då erbjuda alternativ aktivitet.

Scroll Up