Tävlingsgruppen

Tävlingsgruppen

 • 7-18 år
 • 3 timmar eller fler
 • Max 1-4 spelare på banan
 • Ibland kan träningen bedrivas utan tränare på banan. Eleverna spelar då matchspel

För att ingå i denna grupp, som väljs ut av tränarna, värderas följande punkter högt:

 • God spelstandard och bra utvecklingsmöjligheter
 • Gott uppförande på och utanför banan
 • Visar träningsintresse och engagemang
 • Ta egna initiativ till träning utanför klubbens regi, (spel utan tränare)
 • Ställa upp för klubben vid behov t.ex. vid försäljningsaktiviteter.
 • Rekommenderat att spelare tar eget initiativ till 8 stycken tävlingar per år.
 • Obligatorisk närvaro på fysträningen gäller för de som har mer än 4 timmar tennisträning.
 • Anmälan till ny säsong görs per automatik. Avanmälan görs till chefstränare.

Elever som inte uppfyller ovanstående krav, kan komma att  flyttas ifrån gruppen, alternativt blir av med timmar.