Tävlingsgruppen

Tävlingsgruppen

 • 7-18 år
 • 3 timmar eller fler
 • Max 1-4 spelare på banan
 • Ibland kan träningen bedrivas utan tränare på banan. Eleverna spelar då matchspel

För att ingå i denna grupp, som väljs ut av tränarna, värderas följande punkter högt:

 • God spelstandard och bra utvecklingsmöjligheter
 • Gott uppförande på och utanför banan
 • Visar träningsintresse och engagemang
 • Ta egna initiativ till träning utanför klubbens regi, (spel utan tränare)
 • Ställa upp för klubben vid behov t.ex. vid försäljningsaktiviteter.
 • Rekommenderat att spelare tar eget initiativ till 8 stycken tävlingar per år.
 • Obligatorisk närvaro på fysträningen gäller för de som har mer än 4 timmar tennisträning.
 • Anmälan till ny säsong görs per automatik. Avanmälan görs till chefstränare.
 • Avanmäler ni er för sent riskerar ni att bli betalningsskyldiga för hela terminen

Elever som inte uppfyller ovanstående krav, kan komma att  flyttas ifrån gruppen, alternativt blir av med timmar.

Scroll Up