Styrelse och kommittéer

Styrelsen
Fredrik Ridström, ordförande fredrik@gigantprint.se
Sture Pihlgren, vice ordförande pihlgren.sture@gmail.com
Leif Hamnäs, kassör
Robert Walter, sekreterare
Liselotte Dahlén
Robert Schatzl
Piotr Dahlke
Ari Lönnqvist
Inga-Lill Björklund
Juniorkommittén Kommitté dokument i PDF format
Liselotte Dalén, sammankallande
 Piotr Dahlké
 Anna Ridström
Inga-Lill Björklund
 Maria Pereira Holmér
Leif Vahlöf
Tävlingskommittén Kommitté dokument i PDF format
Robert Schatzl, sammankallande
Victor Björklund
Dzemo Nokic
Hall- & Bankommittén Kommitté dokument i PDF format
Sverker Törnudd, sammankallande
Sture Pihlgren
Krister Lengqvist
Bengt Olof Andersson
Ulf Jansson
Carl Martin Renheim
Veterankommittén Kommitté dokument i PDF format
Roald Gustavsson, sammankallande
Per Thor
Gulli Henocksson
Roland Åberg
Nils Connelid
Valberedning
Inga-Lill Björklund, sammankallande
 Mats Björklund
 Vakant
Revisorer
Anders Jakobsson
Clas Niklasson
 Margareta Styrling
Scroll Up