Telefon

011-642 63

Utbildning

Förbundsdomare

Vi har två nyutbildade förbundsdomare i klubben. Det är Johanna Björklund och Felicia Larsson som efter en veckas hårt arbete har skaffat sig den tituleringen. Bra jobbat och grattis, tjejer.

Av Robert Walter, sedan
Utbildning

TGU1 utbildning

Nyexaminerade TGU 1 elever. Under fyra heldagar fyllda med uppgifter och inspiration höjde vi kompetensen inom Åby Tennisklubb. Tennisförbundets andra utbildning, TGU 1, är genomförd av följande personer. Från vänster: Hugo Fredriksson, Hanna Lönnqvist, Fredrik Läs mer…

Scroll Up